α-полиоксиметилен

α-полиоксиметилен
α-polioksimetilenas statusas T sritis chemija apibrėžtis Formaldehido oligomeras. formulė Formulę žr. priede. priedas(-ai) Grafinis formatas atitikmenys: angl. α-polyoxymethylene rus. α-полиоксиметилен

Chemijos terminų aiškinamasis žodynas – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. . 2003.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • полиоксиметилен — полиоксиметилен …   Орфографический словарь-справочник

  • полиоксиметилен — polioksimetilenas statusas T sritis chemija formulė Formulę žr. priede. priedas( ai) Grafinis formatas atitikmenys: angl. polyformaldehyde; poly(methylene oxide); polyoxymethylene rus. полиметиленоксид; полиоксиметилен; полиформальдегид ryšiai:… …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • полиоксиметилен — полиоксиметил ен, а …   Русский орфографический словарь

  • ПЛАСТМАССЫ — (пластические массы, пластики). Большой класс полимерных органических легко формуемых материалов, из которых можно изготавливать легкие, жесткие, прочные, коррозионностойкие изделия. Эти вещества состоят в основном из углерода (C), водорода (H),… …   Энциклопедия Кольера

  • Полиформальдегид — (полиоксиметилен, полиацеталь, POM) ( Н2С О )n продукт полимеризации формальдегида с молекулярной массой: 40 120 тыс. Белый кристаллический порошок с температурой плавления около 180 °C, характеризуется высокой стабильностью, сохраняет… …   Википедия

  • полиформальдегид — ПФ Ндп. полиоксиметилен, полиметиленоксид Полиацеталь со структурной формулой повторяющегося составного звена. [ [ГОСТ 24888 81] Недопустимые, нерекомендуемые полиметиленоксидполиоксиметилен Тематики полимерные и др. материалы Обобщающие термины… …   Справочник технического переводчика

  • ПОЛИФОРМАЛЬДЕГИД ПОЛИФУРКАЦИЯ — ПОЛИФОРМАЛЬДЕГИД (полиметиленоксид полиоксиметилен), ПОЛИФУРКАЦИЯ см. Фуркация …   Большой Энциклопедический словарь

  • Хлористый метилен — (хим.), дихлорметан СН2Cl2, получен впервые Реньо при действии хлора на X. метил: СН3Cl + Cl2 = CH2Cl2 + HCl; впоследствии он получен Бутлеровым при пропускании струи хлора в йодистый метилен: СН2J2 + Cl2 = CH2Cl2 + J2 и Перкиным при действии… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • полиформальдегид — а; м. Синтетическое белое твёрдое вещество, применяемое для получения технического волокна, плёнки, конструкционных деталей и т.п. * * * полиформальдегид (полиметиленоксид), [ СН2O ]n, синтетический полимер, продукт полимеризации формальдегида;… …   Энциклопедический словарь

  • Вакуумная формовка — Вакуумная формовка, технология горячего вакуумного формования  это производство изделий из термопластичных материалов в горячем виде методом воздействия вакуума или низкого давления воздуха. Эта методика применяется в основном при серийном… …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”